Skip to main content

Vastuullisuuspolitiikka ja eettiset toimintaperiaatteet päivitetty

Suomen Malmijalostus on päivittänyt yritysvastuun perusdokumentteja.

Julkaistu

2. joulukuu 2020

PÄIVITETTY vastuullisuuspolitiikka on nyt rakennettu Suomen Malmijalostuksen kolmelle vastuullisuusteemalle, jotka ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, vastuullinen arvoketju sekä vastuu ympäristöstä ja ilmastosta. Tekstissä on myös otettu esille yhtiön sitoutuminen yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin YK:n periaatteiden mukaisesti sekä työelämän perusperiaatteisiin ja -oikeuksiin ILOn tavoitteiden mukaisesti.

Suomen Malmijalostuksen henkilöstöä koskeviin eettisiin toimintaperiaatteisiin on uutena asiana tuotu yhtiön toiminta syrjinnän poistamiseksi ja monimuotoisen työyhteisön rakentamiseksi. Korruption ehkäisemiseksi henkilöstöä johto mukaan lukien velvoitetaan ottamaan esille väärinkäytökset tai epäilyttävä toiminta joko omien esimiesten kanssa tai yhtiön palautekanavan kautta.

Dokumentit pidetään nähtävillä yhtiön verkkosivustolla, ja ne korvaavat vuonna 2019 julkaistut versiot.

 

Lisätietoa:

Vastuullisuuspolitiikka
Eettiset toimintaperiaatteet

Julkaistu

2. joulukuu 2020