Skip to main content

YVA-menettely akkuarvoketjun investoinneista käynnistyy

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on julkaissut Suomen Malmijalostus Oy:n projektiyhtiön jättämän YVA-ohjelman, joka käsittelee kahden uuden tehtaan perustamista Suomeen.

Julkaistu

5. maaliskuu 2020

Suomen Malmijalostus Oy on jättänyt projektiyhtiönsä Finnish Battery Chemicals Oy:n nimissä prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaita käsittelevän YVA-ohjelman hankkeen yhteysviranomaisena toimivalle Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Ohjelman jättäminen käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn.

Seuraavaksi Kaakkois-Suomen ELY-keskus kerää 14.4.2020 mennessä YVA-ohjelmaa koskevat kirjalliset mielipiteet ja huolehtii siitä, että ohjelmasta pyydetään tarvittavat lausunnot. Kuukauden kuluessa määräajan päättymisen jälkeen ELY-keskus antaa ohjelmasta lausuntonsa hankkeesta vastaavalle Finnish Battery Chemicals Oy:lle.

YVA-ohjelmassa hankkeesta vastaava kertoo hankkeen vaihtoehdoista ja potentiaalisten sijoituspaikkojen ympäristön nykytilasta sekä esittää suunnitelman siitä, mitä asioita YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-ohjelmavaihe viedään päätökseen kevään 2020 aikana. YVA-ohjelmaa seuraa YVA-selostus, jossa kerrotaan arvioinnin tulokset ja tarkastellaan hankkeen toteutettavuutta ympäristövaikutusten näkökulmasta. Selostusvaiheeseen etenemisestä Finnish Battery Chemicals päättää myöhemmin.

YVA-ohjelmasta löytyy neljä toteutusvaihtoehtoa

Prekursoritehtaan eli pCAM-tehtaan potentiaalisena sijaintipaikkakuntana YVA-ohjelmaan on esiselvityksen pohjalta otettu mukaan Kokkola, Vaasa, Kotka ja Hamina. Katodiaktiivimateriaalitehtaan eli CAM-tehtaan potentiaalisena sijaintipaikkakuntana käsitellään Vaasaa ja Kotkaa.

Paikkakuntien lisäksi tarkasteluun kuuluu molempien tehtaiden osalta kolme tuotannon kapasiteettivaihtoehtoa, jotka ovat 20 000, 60 000 ja 120 000 tonnia vuodessa (t/a).

Nyt julkaistussa YVA-ohjelmassa vaihtoehdot on määritelty seuraavasti:

VE1
Vaihtoehdossa VE1 tarkastellaan pCAM- ja CAM-tehtaiden sijoittumista Vaasan Laajametsän teollisuusalueelle ja mahdollisesti pieniltä osin Mustasaaren kunnan puolelle.

VE2
Vaihtoehdossa VE2 tarkastellaan pCAM- ja CAM-tehtaiden sijoittumista Kotkan Keltakallion alueelle.

VE3
Vaihtoehdossa VE3 tarkastellaan pCAM-tehtaan sijoittumista Kokkolan Suurteollisuusalueelle sekä CAM-tehtaan sijoittumista Vaasan Laajametsän teollisuusalueelle.

VE4
Vaihtoehdossa VE4 tarkastellaan pCAM-tehtaan sijoittumista Haminan Hillonkylään ja CAM-tehtaan sijoittumista Kotkan Keltakallion alueelle.

VE0
Nollavaihtoehdossa hanketta ei toteuteta eli tehtaat jätetään perustamatta.

Näiden vaihtoehtojen lisäksi arviointi tuottaa aineiston, jolla voidaan tarkastella myös pCAM-tehtaan sijoittamista Kokkolaan ja CAM-tehtaan sijoittamista Kotkaan sekä pCAM-tehtaan sijoittamista Haminaan ja CAM-tehtaan sijoittamista Vaasaan.

Paikalliset yleisötilaisuudet on peruutettu sähköinen yleisötilaisuus keskiviikkona 25.3. 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Finnish Battery Chemicals Oy:n emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy sekä yhtiön konsulttina toimiva Ramboll Finland Oy esittelevät YVA-menettelyä ja hanketta sähköisessä yleisötilaisuudessa keskiviikkona 25.3.2020 klo 17.30 alkaen. Aiemmin ilmoitetut paikalliset yleisötilaisuudet Kokkolassa, Vaasassa, Kotkassa ja Haminassa on peruutettu koronan vuoksi. 

Linkki sähköiseen yleisötilaisuuteen  

Linkki tarjoaa myös mahdollisuuden lähettää esiintyjille kysymyksiä etukäteen. 

Investointineuvottelut jatkuvat YVA-menettelyn rinnalla

YVA-menettelyn rinnalla Suomen Malmijalostus jatkaa prekursori- ja katodiaktiivimateriaalitehtaiden investointeja koskevia neuvotteluita potentiaalisten yrityskumppaneiden kanssa. Yhtiön tavoitteena on löytää hankkeeseen kumppanit, joiden kanssa se voi osaomistajana perustaa Suomeen uudenlaista teollisuutta.

”Suurin osa sähköautojen litiumioniakuista valmistetaan nyt Aasiassa, mutta eurooppalaisen autotuotannon kasvu edellyttää paikallista, eurooppalaista akkukennovalmistusta. Tähän mennessä suunnitteilla oleva eurooppalainen akkutuotanto ja sitä tukeva katodimateriaalituotanto eivät kuitenkaan riitä vastaamaan vahvasti kasvavaan kysyntään Euroopassa. Tämä tarjoaa meille liiketoimintamahdollisuuksia läpi akkuarvoketjun”, sanoo Suomen Malmijalostus Oy:n akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto.

Sähköautojen akkujen arvoketju kattaa mineraalit, kemikaalit, komponentit, akkukennot ja -paketit sekä akkujen ja niiden materiaalien uudelleen käytön ja kierrättämisen. Prekursori- ja katodiaktiivimateriaalituotannon lisäksi Suomen Malmijalostus kartoittaa sijoituskumppaneita kotimaiseen kennotuotantoon ja kierrätykseen.

 

Lisätietoa YVA-ohjelmasta:

Suomen Malmijalostus Oy: lisätietoa hankkeesta
Ympäristöhallinto: lisätietoa YVA-ohjelmasta ja kuulutuksesta

Lisätietoa medialle:

Akkuarvoketjun johtaja Vesa Koivisto, p. 050 453 6322, vesa.koivisto@mineralsgroup.fi
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, p. 040 823 8806, matti.hietanen@mineralsgroup.fi

Tekstissä käytetyt termit:

Prekursori, pCAM – litiumioniakun katodiaktiivimateriaalin esiaste, engl. precursor cathode active material
Katodiaktiivimateriaali, CAM – jauhemainen lopputuote, jota käytetään akkukennotehtaissa katodin valmistuksessa, engl. cathode active material

 

Uutista on päivitetty 16.3.2020 paikallisten yleisötilaisuuksien peruunnuttua koronan vuoksi. 

Julkaistu

5. maaliskuu 2020