soklin kaivoshanke


Solmimme joulukuussa 2020 Yara Suomi Oy:n kanssa kaupan Savukoskella sijaitsevasta Soklin kaivoshankkeesta. Kaivosoikeus sekä oikeus Soklin kaivospiirin muuttamista koskevaan kaivospiiritoimukseen ovat siirtyneet perustamallemme Sokli Oy:lle. 

Hankkeelle on vuonna 2018 myönnetty ympäristölupa, joka on ratkaistavana korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ympäristölupa koskee 10 miljoonan tonnin vuotuista fosfori- ja rautamalmin louhintaa ja tähän liittyvää sivukiven louhintaa sekä näihin liittyviä toimintoja.

Fosfaatin sisältämä fosfori on tärkeä lannoitteen raaka-aine maataloudessa, ja sitä käytetään raaka-aineena myös akkuteollisuudessa. Lisäksi alueen malmi sisältää mm. harvinaisia maametalleja. Sekä raakafosfaatti että harvinaiset maametallit kuuluvat EU:n kriittisiksi luokittelemiin raaka-aineisiin.

Arviomme mukaan Soklista tähän mennessä tehdyt selvitykset antavat hyvää pohjatietoa, mutta lopullinen arvio kaivoksen teknis-taloudellisesta kannattavuudesta voidaan antaa vasta sen jälkeen, kun olemme tehneet lisäselvityksiä. Myös logistiset yhteydet vaativat vielä selvittämistä.