Skip to main content

Tutustu nyt Soklin kaivoshankkeeseen virtuaalisesti

Interaktiivinen esitys havainnollistaa aluetta satelliitti-, drooni- ja 3D-kuvien avulla.

Julkaistu

3. marraskuu 2022

Miltä näyttää 363 miljoonan vuoden ikäinen mineraaliesiintymä ja sitä ympäröivä alue Savukoskella Soklissa? Nyt voit tehdä Sokliin virtuaalikierroksen, joka on koostettu muun muassa satelliitti-, drooni- ja 3D-kuvien avulla.

Esityksen avulla voit esimerkiksi

  • tutustua hankkeeseen kokonaisuutena
  • tarkastella sijaintia ja lähialueita
  • tutkia mineraaliesiintymiä 3D-mallinnuksien avulla eri näkökulmista

“Olemme saaneet tehtyä ensimmäistä kertaa Soklin historiassa kattavan geologisen 3D-mallin Soklin karbonatiittiesiintymän pintaosista. Lähdemme siitä, että viestimme hankkeesta mahdollisimman avoimesti, ja tämänkaltaisen tiedon jakaminen on osa tätä avoimuutta. Esitys on tehty kaikille hankkeesta kiinnostuneille. Havainnollinen esitystapa tuo Soklin helpommin ymmärrettäväksi ja lähemmäs meitä jokaista”, kertoo Project Director Pasi Heino.

Soklin alueen malmiesiintymä löydettiin 1960-luvulla. Alueen mineraalivarannot ovat maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset: fosfaatin ja raudan lisäksi esiintymä sisältää mm. harvinaisia maametalleja, mangaania, vermikuliittia, niobiumia ja kuparia.

Selvitämme nyt alueen varantoja ja kaivostoiminnan kannattavuutta kokonaisvaltaisesti. Varantoja hyödyntämällä voitaisiin vahvistaa Euroopan omavaraisuutta tärkeissä raaka-aineissa.

Lisätietoa:

Siirry katsomaan esitystä

Lue lisää Soklin kaivoshankkeesta

Project Director Pasi Heino
etunimi.sukunimi(at)mineralsgroup.fi, p. 050 553 5032

Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti. Huolehdimme valtion kaivosomistuksista ja tähtäämme kotimaisen litiumioniakkujen arvoketjun kehittämiseen. Tämän ohella teemme kaivos- ja akkualaan liittyvää pitkän tähtäimen teknologiakehitystä. Työmme kautta olemme osaltamme viemässä Eurooppaa kohti sähköistä liikkumista ja kestävämpää tulevaisuutta. www.mineralsgroup.fi

Julkaistu

3. marraskuu 2022