HallinNOINTI


Suomen Malmijalostus Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka noudattaa toiminnassaan Suomen yhtiöjärjestystä, osakeyhtiölakia ja muuta lainsäädäntöä. Seuraamme myös valtioneuvoston omistajapoliittista periaatepäätöstä.

Suomen Malmijalostuksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiökokous ja yhtiön hallitus. Omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 

Suomen Malmijalostus -konserniin kuuluvat emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy sekä monimetalliyhtiö Terrafame Oy, Sokli Oy ja projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy tytäryhtiöineen.


Lisätietoa:

Suomen Malmijalostus Oy:n yhtiöjärjestys
Yhtiön eettiset toimintaperiaatteet
Yritysvastuun periaatteet palveluiden ja tavaroiden toimittajille
Yhtiön palkitsemispolitiikka ja palkitseminen

YHTIÖN HALLITUS

 

Suomen Malmijalostus Oy:n hallitus on vastuussa yhtiön hallinnoinnista ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain mukaisesti. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä, ohjauksesta ja valvonnasta sekä tärkeimpien toimintaperiaatteiden päättämisestä. Lisäksi se valitsee yhtiön toimitusjohtajan, joka raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti.

Yhtiön hallitus vastaa myös yhtiön tilien ja talouden asianmukaisesta hallinnoinnista. Sen vastuulla on yhtiön ja tämän sidosryhmien etujen edistäminen. Hallitus on hyväksynyt työjärjestyksen.

Kummu Antti

Hallituksen puheenjohtaja
Syntynyt 1976
Kauppatieteiden maisteri, CFA
Partner, Capman Growth Equity

Känkänen Janne

Hallituksen varapuheenjohtaja
Syntynyt 1967
Valtiotieteiden maisteri
Toimitusjohtaja, Huoltovarmuuskeskus

Ruokonen Eeva

Syntynyt 1960
Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti, MBE (diplomi)
Toimitusjohtaja, Oy Terrekta Ab

Kankaanpää Teija

Syntynyt 1964
Diplomi-insinööri
Head of Mining Excellence, Yara International

Korhonen Ilpo

Syntynyt 1964
Insinööri/ eMBA
Toimitusjohtaja, VAK Oy

Johto


Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä toiminnasta hallituksen ohjeiden ja voimassa olevien säädösten mukaisesti. Yhtiön päivittäiseen toimintaan kuuluvat yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja seuranta, sopimusten viimeistely ja hallituksen tekemien päätösten toimeenpano.

Hietanen Matti

Toimitusjohtaja
Puhelin +358 40 823 8806
matti.hietanen(at)mineralsgroup.fi
Syntynyt 1977
Varatuomari, Kauppatieteiden maisteri