Hallinto 


Suomen Malmijalostus Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka noudattaa toiminnassaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestystä ja muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhtiö noudattaa valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion omistajapolitiikasta.

Suomen Malmijalostuksen ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiökokous ja yhtiön hallitus. Sen omistajaohjauksesta vastaa Suomen työ- ja elinkeinoministeriö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.


Lisätietoa:

Suomen Malmijalostus Oy:n yhtiöjärjestys

Suomen Malmijalostus Oy:n eettiset toimintaperiaatteet

YHTIÖN HALLITUS

 

Suomen Malmijalostus Oy:n hallitus on vastuussa yhtiön hallinnoimisesta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain mukaisesti. Se vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä, ohjauksesta ja valvonnasta sekä tärkeimpien toimintaperiaatteiden päättämisestä. Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, joka raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti.

Yhtiön hallitus myös vastaa yhtiön tilien ja talouden asianmukaisesta hallinnoinnista. Sen vastuulla on yhtiön ja tämän sidosryhmien etujen edistäminen. Hallitus on hyväksynyt työjärjestyksen.

Känkänen Janne

Puhelin +358503964990
janne.kankanen@mineralsgroup.fi
Hallituksen puheenjohtaja
Syntynyt 1967
Valtiotieteiden maisteri
Johtaja, EU ja kansainväliset asiat
työ- ja elinkeinoministeriö

Kummu Antti

Hallituksen varapuheenjohtaja
Syntynyt 1976
Kauppatieteiden maisteri, CFA
Partner, Capman Growth Equity

Pajumaa Minna

Syntynyt 1963
Kauppatieteiden maisteri
CEFA
Finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia

Majanen Juha

Syntynyt 1969
Oikeustieteen maisteri
Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja, valtiovarainministeriö

Ruokonen Eeva

Syntynyt 1960
Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti, MBE (diplomi)
Toimitusjohtaja, Oy Terrekta Ab

Kankaanpää Teija

Syntynyt 1964
Diplomi-insinööri
Head of Mining Excellence, Yara International

Korhonen Ilpo

Syntynyt 1964
Insinööri/ eMBA
Toimitusjohtaja, VAK Oy

Johto


Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä toiminnasta hallituksen ohjeiden ja voimassa olevien säädösten mukaisesti. Yhtiön päivittäiseen toimintaan kuuluvat yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja seuranta, sopimusten viimeistely ja hallituksen tekemien päätösten toimeenpano.

Hietanen Matti

Toimitusjohtaja
Puhelin +358 40 823 8806
matti.hietanen@mineralsgroup.fi
Syntynyt 1977
Varatuomari, Kauppatieteiden maisteri