Finnish Minerals Group
Suomen malmijalostus

Finnish
Minerals
Group

hallInto 


Suomen Malmijalostus Oy on valtion omistama yhtiö, joka noudattaa toiminnassaan Suomen osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestystä ja muuta sovellettavaa lainsäädäntöä. Yhtiö noudattaa myös valtioneuvoston periaatepäätöstä valtion omistajapolitiikasta.

Suomen Malmijalostuksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhtiökokous ja yhtiön hallitus.  Sen omistajaohjauksesta vastaa Suomen työ- ja elinkeinoministeriö. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Suomen Malmijalostus Oy:n yhtiöjärjestys.

YHTIÖN HALLITUS

Suomen Malmijalostus Oy:n hallitus on vastuussa yhtiön hallinnoimisesta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä osakeyhtiölain mukaisesti. Se vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä, ohjauksesta ja valvonnasta sekä tärkeimpien toimintaperiaatteiden päättämisestä. Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan, joka raportoi yhtiön toiminnasta hallitukselle säännöllisesti.

Yhtiön hallitus myös vastaa yhtiön tilien ja talouden asianmukaisesta hallinnoinnista. Sen vastuulla on yhtiön ja tämän sidosryhmien etujen edistäminen. Hallitus on hyväksynyt työjärjestyksen.

Känkänen Janne

Puhelin +358503964990
janne.kankanen@mineralsgroup.fi
Syntynyt 1967
Valtiotieteiden maisteri
Johtaja, EU ja kansainväliset asiat
Työ- ja elinkeinoministeriö

Majanen Juha

Syntynyt 1969
Oikeustieteen maisteri
Budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö, valtiovarainministeriö
Finanssipolitiikan yksikön päällikkö valtiovarainministeriö

Pajumaa Minna

Syntynyt 1963
Kauppatieteiden maisteri
CEFA
Johtava erityisasiantuntija, valtioneuvoston kanslia

Kummu Antti

Kauppatieteiden maisteri, CFA
Partner, Capman Growth Equity

Ruokonen Eeva

Diplomi-insinööri, tekniikan lisensiaatti, MBE (diplomi)
Toimitusjohtaja, Oy Terrekta Ab

Johto

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä toiminnasta hallituksen ohjeiden ja voimassa olevien säädösten mukaisesti. Yhtiön päivittäiseen toimintaan kuuluvat yhtiön liiketoiminnan johtaminen ja seuranta, sopimusten viimeistely ja hallitusten tekemien päätösten toimeenpano.

Hietanen Matti

Toimitusjohtaja
Puhelin +358 40 823 8806
matti.hietanen@mineralsgroup.fi
Varatuomari, Kauppatieteiden maisteri
Syntynyt 1977