kaivostoiminta suomessa

 

Kaivokset ovat osa suomalaista yhteiskuntaa. Tänä päivänä maassamme toimii yli 40 metallimalmi- ja teollisuusmineraalikaivosta. Meillä on Euroopan merkittävintä nikkelituotantoa, ja maaperässämme on mm. akkutuotannossa tarvittavia kobolttia ja litiumia. 

Fraser-instituutin vuoden 2020 tutkimuksessa Suomi arvioitiin maailmanlaajuisesti toiseksi kiinnostavimmaksi kaivosalan investointikohdealueeksi. Vahvuuksiamme ovat hyvä geologinen tieto ja malmipotentiaali sekä vakaa yhteiskunta, korkea koulutustaso ja laadukas infrastruktuuri. 

edistyksellinen ala synnyttää uudenlaisia kumppanuuksia

Kaivokset toimivat Suomessa tyypillisesti alueilla, joilla työtä todella tarvitaan ja arvostetaan. Myös kaivosyritysten tarjoamat kehittymis- ja kouluttautumismahdollisuudet sekä urapolut houkuttelevat osaajia alalle. Kaivoksilla on yleensä monia kumppaniyrityksiä, ja ne vauhdittavat alueellista pk-yritystoimintaa muillakin aloilla. Kaikkiaan kaivosten työllisyysvaikutus Suomessa on noin 13 000 henkilötyövuotta suorina ja epäsuorina työpaikkoina. 

Kaivosklusteriimme kuuluu myös maailmanlaajuisesti huomattavia kaivosteknologiaan sekä metallinjalostukseen keskittyneitä yhtiöitä. Akkuarvoketjun kehittämiseen osallistuminen kiinnostaa monia yrityksiä ja tutkimuslaitoksia ja synnyttää uudenlaisia yhteenliittymiä. 
 

Lisätietoa kaivostoiminnasta Suomessa:

Mining Finland ry
Kaivosteollisuus ry
Kestävän kaivostoiminnan verkosto